27
Zář
2016

První pomoc III

zajištění krevního oběhu

Zase trochu opakování

Postup při oživování dítěte

A (airway): zajištění průchodnosti dýchacích cest
B (breathing): zajištění dýchání
C (circulation): zajištění krevního oběhu

prvni_pomoc

C – zajištění krevního oběhu

10 sekund sledujte každý pohyb zraněného dítěte, kašel, normální dýchání… Pokud cítíte krevní oběh, pokračujeme s umělým dýcháním do doby, než dítě začne samo dýchat. Dítě v bezvědomí uložíme do stabilizované polohy na boku a pravidelně kontrolujte, až do příjezdu záchranné služby.

Pokud necítíte krevní oběh, zahajte nepřímou srdeční masáž stlačováním hrudníku, které kombinujte s umělým dýcháním.

Nepřímá srdeční masáž s umělým dýcháním u kojence

  • Vyhmatáte hrudní kost dítěte, položíme palce na šířku prstu pod pomyslnou čáru mezi jeho bradavkami a prsty obemkneme jeho hrudník.
  • Stlačujte palci hrudní kost do hloubky třetiny až poloviny hrudníku. Nebo stlačujte hrudník dvěma prsty v dolní třetině hrudní kosti.
  • Uvolněte a pak a znovu stlačujte hrudní kost v rytmu 30 rychlých zmáčnutí hrudníčku ku 2 umělým vdechům. U novorozence v rytmu 3 zmáčknutí hrudníku 1 vdechu. Frekvence stlačení hrudníku je 100x za minutu u kojence, u novorozence 90x za minutu.
  • Pokračujeme v resuscitaci, dokud dítě samo nedýchá nebo do příjezdu záchranné služby.

Jak uložíme dítě do stabilizované polohy?

  • Dítě položte na bok tak, aby mu mohla například tekutina volně vytékat z úst.
  • Uložení by mělo být stabilní. Ruku blíže k vám uložte podél těla. Druhou ruku položte přes hrudník a hřbetem ruky ji přidržujte u tváře. Nohu, která je od vás dál ohněte v koleni a tlakem na ni směrem k sobě, za stálého přidržování ruky a obličeje, dítě otočte na bok. Ohnutou nohu upravte do pravého úhlu v kyčli i v koleni a hlavu uložte do záklonu.
  • U kojence ke stabilní poloze stačí, aby ležel na boku, podepřen polštářkem nebo přikrývkou.
  • Různě modifikovaných stabilizovaných poloh je několik ale ať už je poloha jakákoli, nesmí při ní docházet ke stlačení hrudníku, které by ohrožovalo dýchání. Také musí být možné otočit dítě snadno do polohy na zádech a zpět, a to i tehdy, když je podezření na poranění krční páteře.
  • Dýchací cesty musí být při této poloze dobře dostupné a snadno kontrolovatelné.